آمار و اتفاقات بازی منچستر یونایتد و آ.اس. رم

آمار بازی

آمار بازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقات بازی

 

 

 

 

 

 

آخرین نتایج

آخرین نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزئیات بازی

جزئیات بازی

تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 هافنهایم هافنهایم 6 5 1 0 15 16
2 بایر لورکوزن بایر لورکوزن 6 5 0 1 13 15
3 آث میلان آث میلان 6 4 1 1 5 13
4 ناپولی ناپولی 6 3 2 1 3 11
5 آ.اس. رم آ.اس. رم 6 4 1 1 8 13
6 آیندهوون آیندهوون 6 4 0 2 3 12
7 آرسنال آرسنال 6 6 0 0 15 18
8 لستر سیتی لستر سیتی 6 4 1 1 9 13
9 تاتنهام تاتنهام 6 4 1 1 10 13
10 ویارئال ویارئال 6 5 1 0 12 16
11 دینامو زاگرب دینامو زاگرب 6 4 2 0 8 14
12 رنجرز رنجرز 6 4 2 0 6 14
13 ستاره سرخ بلگراد ستاره سرخ بلگراد 6 3 2 1 5 11
14 مکابی تل آویو مکابی تل آویو 6 3 2 1 -1 11
15 بنفیکا بنفیکا 6 3 3 0 9 12
16 براگا براگا 6 4 1 1 4 13
17 مولده مولده 6 3 1 2 -2 10
18 اسلاویاپراگ اسلاویاپراگ 6 4 0 2 1 12
19 یانگ بویز یانگ بویز 6 3 1 2 2 10
20 رئال سوسیداد رئال سوسیداد 6 2 3 1 1 9
21 گرانادا گرانادا 6 3 2 1 3 11
22 لیل لیل 6 3 2 1 6 11
23 رویال آنتورپ رویال آنتورپ 6 4 0 2 3 12
24 ولفسبرگر ولفسبرگر 6 3 1 2 1 10
25 لاسک لینز لاسک لینز 6 3 1 2 -1 10
26 Sivasspor Sivasspor 6 2 0 4 -2 6
27 اسلوان لیبرتس اسلوان لیبرتس 6 2 1 3 -9 7
28 زوریا لوهانسک زوریا لوهانسک 6 2 0 4 -5 6
29 اسپارتا پراگ اسپارتا پراگ 6 2 0 4 -2 6
30 استاندارد لیژ استاندارد لیژ 6 1 1 4 -7 4
31 راپید وین راپید وین 6 2 1 3 -2 7
32 سی‌اف‌آر کلوژ سی‌اف‌آر کلوژ 6 1 2 3 -6 5
33 هاپوئل بئر شوا هاپوئل بئر شوا 6 2 0 4 -6 6
34 آلکمار آلکمار 6 2 2 2 2 8
35 فاینورد فاینورد 6 1 2 3 -4 5
36 پائوک پائوک 6 1 3 2 1 6
37 خنت خنت 6 0 0 6 -11 0
38 لخ پوزنان لخ پوزنان 6 1 0 5 -8 3
39 زسکا مسکو زسکا مسکو 6 0 3 3 -5 3
40 رییکا رییکا 6 1 1 4 -6 4
41 لودوگورتس لودوگورتس 6 0 0 6 -12 0
42 دانداک دانداک 6 0 0 6 -11 0
43 قره باغ قره باغ 6 0 1 5 -9 1
44 نیس نیس 6 1 0 5 -8 3
45 سلتیک سلتیک 6 1 1 4 -9 4
46 آ . ا . ک آتن آ . ا . ک آتن 6 1 0 5 -8 3
47 اومانیا اومانیا 6 1 1 4 -7 4
48 زسکا صوفیه زسکا صوفیه 6 1 2 3 -4 5
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 بایر لورکوزن بایر لورکوزن 6 5 0 1 13 1
2 هافنهایم هافنهایم 6 5 1 0 15 1
3 ویارئال ویارئال 6 5 1 0 12 1
4 آرسنال آرسنال 6 6 0 0 15 1
5 لستر سیتی لستر سیتی 6 4 1 1 9 1
6 تاتنهام تاتنهام 6 4 1 1 10 1
7 اسلاویاپراگ اسلاویاپراگ 6 4 0 2 1 2
8 بنفیکا بنفیکا 6 3 3 0 9 2
9 آ.اس. رم آ.اس. رم 6 4 1 1 8 1
10 براگا براگا 6 4 1 1 4 2
11 ستاره سرخ بلگراد ستاره سرخ بلگراد 6 3 2 1 5 2
12 دینامو زاگرب دینامو زاگرب 6 4 2 0 8 1
13 رنجرز رنجرز 6 4 2 0 6 1
14 مکابی تل آویو مکابی تل آویو 6 3 2 1 -1 2
15 آیندهوون آیندهوون 6 4 0 2 3 1
16 یانگ بویز یانگ بویز 6 3 1 2 2 2
17 آث میلان آث میلان 6 4 1 1 5 1
18 رویال آنتورپ رویال آنتورپ 6 4 0 2 3 2
19 هاپوئل بئر شوا هاپوئل بئر شوا 6 2 0 4 -6 3
20 مولده مولده 6 3 1 2 -2 2
21 آلکمار آلکمار 6 2 2 2 2 3
22 پائوک پائوک 6 1 3 2 1 3
23 لیل لیل 6 3 2 1 6 2
24 ناپولی ناپولی 6 3 2 1 3 1
25 راپید وین راپید وین 6 2 1 3 -2 3
26 رئال سوسیداد رئال سوسیداد 6 2 3 1 1 2
27 گرانادا گرانادا 6 3 2 1 3 2
28 لاسک لینز لاسک لینز 6 3 1 2 -1 3
29 استاندارد لیژ استاندارد لیژ 6 1 1 4 -7 3
30 اسلوان لیبرتس اسلوان لیبرتس 6 2 1 3 -9 3
31 ولفسبرگر ولفسبرگر 6 3 1 2 1 2
32 Sivasspor Sivasspor 6 2 0 4 -2 3
33 اسپارتا پراگ اسپارتا پراگ 6 2 0 4 -2 3
34 رییکا رییکا 6 1 1 4 -6 4
35 زسکا صوفیه زسکا صوفیه 6 1 2 3 -4 4
36 لخ پوزنان لخ پوزنان 6 1 0 5 -8 4
37 نیس نیس 6 1 0 5 -8 4
38 اومانیا اومانیا 6 1 1 4 -7 4
39 فاینورد فاینورد 6 1 2 3 -4 3
40 زوریا لوهانسک زوریا لوهانسک 6 2 0 4 -5 3
41 سلتیک سلتیک 6 1 1 4 -9 4
42 زسکا مسکو زسکا مسکو 6 0 3 3 -5 4
43 سی‌اف‌آر کلوژ سی‌اف‌آر کلوژ 6 1 2 3 -6 3
44 قره باغ قره باغ 6 0 1 5 -9 4
45 دانداک دانداک 6 0 0 6 -11 4
46 لودوگورتس لودوگورتس 6 0 0 6 -12 4
47 آ . ا . ک آتن آ . ا . ک آتن 6 1 0 5 -8 4
48 خنت خنت 6 0 0 6 -11 4
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 آرسنال آرسنال 6 6 0 0 15 1
2 هافنهایم هافنهایم 6 5 1 0 15 1
3 دینامو زاگرب دینامو زاگرب 6 4 2 0 8 1
4 رنجرز رنجرز 6 4 2 0 6 1
5 آث میلان آث میلان 6 4 1 1 5 1
6 ویارئال ویارئال 6 5 1 0 12 1
7 گرانادا گرانادا 6 3 2 1 3 2
8 ناپولی ناپولی 6 3 2 1 3 1
9 لیل لیل 6 3 2 1 6 2
10 ولفسبرگر ولفسبرگر 6 3 1 2 1 2
11 بایر لورکوزن بایر لورکوزن 6 5 0 1 13 1
12 آ.اس. رم آ.اس. رم 6 4 1 1 8 1
13 رویال آنتورپ رویال آنتورپ 6 4 0 2 3 2
14 لاسک لینز لاسک لینز 6 3 1 2 -1 3
15 براگا براگا 6 4 1 1 4 2
16 آیندهوون آیندهوون 6 4 0 2 3 1
17 بنفیکا بنفیکا 6 3 3 0 9 2
18 رئال سوسیداد رئال سوسیداد 6 2 3 1 1 2
19 تاتنهام تاتنهام 6 4 1 1 10 1
20 لستر سیتی لستر سیتی 6 4 1 1 9 1
21 ستاره سرخ بلگراد ستاره سرخ بلگراد 6 3 2 1 5 2
22 یانگ بویز یانگ بویز 6 3 1 2 2 2
23 مولده مولده 6 3 1 2 -2 2
24 مکابی تل آویو مکابی تل آویو 6 3 2 1 -1 2
25 اسپارتا پراگ اسپارتا پراگ 6 2 0 4 -2 3
26 آلکمار آلکمار 6 2 2 2 2 3
27 Sivasspor Sivasspor 6 2 0 4 -2 3
28 راپید وین راپید وین 6 2 1 3 -2 3
29 آ . ا . ک آتن آ . ا . ک آتن 6 1 0 5 -8 4
30 زوریا لوهانسک زوریا لوهانسک 6 2 0 4 -5 3
31 اسلاویاپراگ اسلاویاپراگ 6 4 0 2 1 2
32 سی‌اف‌آر کلوژ سی‌اف‌آر کلوژ 6 1 2 3 -6 3
33 اسلوان لیبرتس اسلوان لیبرتس 6 2 1 3 -9 3
34 فاینورد فاینورد 6 1 2 3 -4 3
35 زسکا صوفیه زسکا صوفیه 6 1 2 3 -4 4
36 پائوک پائوک 6 1 3 2 1 3
37 زسکا مسکو زسکا مسکو 6 0 3 3 -5 4
38 سلتیک سلتیک 6 1 1 4 -9 4
39 رییکا رییکا 6 1 1 4 -6 4
40 اومانیا اومانیا 6 1 1 4 -7 4
41 خنت خنت 6 0 0 6 -11 4
42 دانداک دانداک 6 0 0 6 -11 4
43 نیس نیس 6 1 0 5 -8 4
44 استاندارد لیژ استاندارد لیژ 6 1 1 4 -7 3
45 لخ پوزنان لخ پوزنان 6 1 0 5 -8 4
46 قره باغ قره باغ 6 0 1 5 -9 4
47 لودوگورتس لودوگورتس 6 0 0 6 -12 4
48 هاپوئل بئر شوا هاپوئل بئر شوا 6 2 0 4 -6 3
تیم ها
1 هافنهایم هافنهایم W D W W W
2 بایر لورکوزن بایر لورکوزن W W W W L
3 آث میلان آث میلان W W D L W
4 ناپولی ناپولی D D W W W
5 آ.اس. رم آ.اس. رم L W W W D
6 آیندهوون آیندهوون W W W L W
7 آرسنال آرسنال W W W W W
8 لستر سیتی لستر سیتی W L D W W
9 تاتنهام تاتنهام W D W W L
10 ویارئال ویارئال W W D W W
11 دینامو زاگرب دینامو زاگرب W W W W D
12 رنجرز رنجرز W W D D W
13 ستاره سرخ بلگراد ستاره سرخ بلگراد D D W W W
14 مکابی تل آویو مکابی تل آویو W D D L W
15 بنفیکا بنفیکا D W D D W
16 براگا براگا W W D L W
17 مولده مولده D W L L W
18 اسلاویاپراگ اسلاویاپراگ L W W W W
19 یانگ بویز یانگ بویز W L W W D
20 رئال سوسیداد رئال سوسیداد D D D W L
21 گرانادا گرانادا D L W W D
22 لیل لیل L W D W D
23 رویال آنتورپ رویال آنتورپ L W W L W
24 ولفسبرگر ولفسبرگر W W L L W
25 لاسک لینز لاسک لینز W D L W W
26 Sivasspor Sivasspor L L W W L
27 اسلوان لیبرتس اسلوان لیبرتس D W L L L
28 زوریا لوهانسک زوریا لوهانسک L W W L L
29 اسپارتا پراگ اسپارتا پراگ L L W W L
30 استاندارد لیژ استاندارد لیژ D L W L L
31 راپید وین راپید وین D L W W L
32 سی‌اف‌آر کلوژ سی‌اف‌آر کلوژ L D L L D
33 هاپوئل بئر شوا هاپوئل بئر شوا W L L L L
34 آلکمار آلکمار L D D L W
35 فاینورد فاینورد L L D W L
36 پائوک پائوک D L L W D
37 خنت خنت L L L L L
38 لخ پوزنان لخ پوزنان L L L W L
39 زسکا مسکو زسکا مسکو L L D L D
40 رییکا رییکا W D L L L
41 لودوگورتس لودوگورتس L L L L L
42 دانداک دانداک L L L L L
43 قره باغ قره باغ L D L L L
44 نیس نیس L L L L W
45 سلتیک سلتیک W L L L D
46 آ . ا . ک آتن آ . ا . ک آتن L L L W L
47 اومانیا اومانیا L W L L L
48 زسکا صوفیه زسکا صوفیه W D L L D