آمار و اتفاقات �������� ������������ �������� �� �������� ���� ��������

آمار بازی

آمار بازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقات بازی

 

 

 

 

 

 

آخرین نتایج

آخرین نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزئیات بازی

جزئیات بازی

تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی منچستر سیتی 6 5 1 0 12 16
2 پورتو پورتو 6 4 1 1 7 13
3 المپیاکوس المپیاکوس 6 1 0 5 -8 3
4 مارسی مارسی 6 1 0 5 -11 3
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی منچستر سیتی 6 5 1 0 12 1
2 پورتو پورتو 6 4 1 1 7 2
3 المپیاکوس المپیاکوس 6 1 0 5 -8 3
4 مارسی مارسی 6 1 0 5 -11 4
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی منچستر سیتی 6 5 1 0 12 1
2 پورتو پورتو 6 4 1 1 7 2
3 المپیاکوس المپیاکوس 6 1 0 5 -8 3
4 مارسی مارسی 6 1 0 5 -11 4
تیم ها
1 منچستر سیتی منچستر سیتی W D W W W
2 پورتو پورتو W D W W W
3 المپیاکوس المپیاکوس L L L L L
4 مارسی مارسی L W L L L