ترکیب �������� �������������� �� ����������������

 

 

 

 

 

 

مربی

user

 

تعویض ها

فلش

 

 

 

نیمکت ذخیره

نیمکت ذخیره

 

 

 

تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید 38 26 8 4 42 86
2 رئال مادرید رئال مادرید 38 25 9 4 39 84
3 بارسلونا بارسلونا 38 24 7 7 47 79
4 سویا سویا 37 23 5 9 19 74
5 رئال سوسیداد رئال سوسیداد 38 17 11 10 21 62
6 رئال بتیس رئال بتیس 38 17 10 11 0 61
7 ویارئال ویارئال 38 15 13 10 16 58
8 سلتاویگو سلتاویگو 38 14 11 13 -2 53
9 گرانادا گرانادا 38 13 7 18 -18 46
10 اتلتیک بیلبائو اتلتیک بیلبائو 38 11 13 14 4 46
11 اوساسونا اوساسونا 38 11 11 16 -11 44
12 کادیز کادیز 38 11 11 16 -22 44
13 والنسیا والنسیا 38 10 13 15 -3 43
14 لوانته لوانته 38 9 14 15 -11 41
15 ختافه ختافه 38 9 11 18 -15 38
16 آلاوز آلاوز 37 9 11 17 -20 38
17 الچه الچه 38 8 12 18 -21 36
18 اوئسکا اوئسکا 38 7 13 18 -19 34
19 رئال وایادولید رئال وایادولید 38 5 16 17 -23 31
20 ایبار ایبار 38 6 12 20 -23 30
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید 38 26 8 4 42 1
2 رئال مادرید رئال مادرید 38 25 9 4 39 2
3 سویا سویا 37 23 5 9 19 4
4 بارسلونا بارسلونا 38 24 7 7 47 3
5 رئال بتیس رئال بتیس 38 17 10 11 0 6
6 رئال سوسیداد رئال سوسیداد 38 17 11 10 21 5
7 والنسیا والنسیا 38 10 13 15 -3 13
8 گرانادا گرانادا 38 13 7 18 -18 9
9 اتلتیک بیلبائو اتلتیک بیلبائو 38 11 13 14 4 10
10 ویارئال ویارئال 38 15 13 10 16 7
11 سلتاویگو سلتاویگو 38 14 11 13 -2 8
12 اوساسونا اوساسونا 38 11 11 16 -11 11
13 ختافه ختافه 38 9 11 18 -15 15
14 لوانته لوانته 38 9 14 15 -11 14
15 آلاوز آلاوز 37 9 11 17 -20 16
16 الچه الچه 38 8 12 18 -21 17
17 اوئسکا اوئسکا 38 7 13 18 -19 18
18 کادیز کادیز 38 11 11 16 -22 12
19 رئال وایادولید رئال وایادولید 38 5 16 17 -23 19
20 ایبار ایبار 38 6 12 20 -23 20
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید رئال مادرید 38 25 9 4 39 2
2 بارسلونا بارسلونا 38 24 7 7 47 3
3 اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید 38 26 8 4 42 1
4 سویا سویا 37 23 5 9 19 4
5 رئال سوسیداد رئال سوسیداد 38 17 11 10 21 5
6 ویارئال ویارئال 38 15 13 10 16 7
7 رئال بتیس رئال بتیس 38 17 10 11 0 6
8 کادیز کادیز 38 11 11 16 -22 12
9 سلتاویگو سلتاویگو 38 14 11 13 -2 8
10 اوساسونا اوساسونا 38 11 11 16 -11 11
11 لوانته لوانته 38 9 14 15 -11 14
12 ایبار ایبار 38 6 12 20 -23 20
13 اتلتیک بیلبائو اتلتیک بیلبائو 38 11 13 14 4 10
14 رئال وایادولید رئال وایادولید 38 5 16 17 -23 19
15 گرانادا گرانادا 38 13 7 18 -18 9
16 آلاوز آلاوز 37 9 11 17 -20 16
17 ختافه ختافه 38 9 11 18 -15 15
18 الچه الچه 38 8 12 18 -21 17
19 والنسیا والنسیا 38 10 13 15 -3 13
20 اوئسکا اوئسکا 38 7 13 18 -19 18
تیم ها
1 اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید W W W D W
2 رئال مادرید رئال مادرید W W W D W
3 بارسلونا بارسلونا W L D D W
4 سویا سویا L W D L W
5 رئال سوسیداد رئال سوسیداد W W L W L
6 رئال بتیس رئال بتیس W W D W D
7 ویارئال ویارئال L W W L W
8 سلتاویگو سلتاویگو L W W W W
9 گرانادا گرانادا D L L L L
10 اتلتیک بیلبائو اتلتیک بیلبائو L L L D W
11 اوساسونا اوساسونا L L W D L
12 کادیز کادیز D L L W W
13 والنسیا والنسیا D W L W L
14 لوانته لوانته D L D D L
15 ختافه ختافه D W L L L
16 آلاوز آلاوز W W D L D
17 الچه الچه W W L L L
18 اوئسکا اوئسکا D L W L W
19 رئال وایادولید رئال وایادولید L L L L D
20 ایبار ایبار L L D W W