آمار و اتفاقات بازی پاری سن ژرمن و لیل

آمار بازی

آمار بازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقات بازی

 

 

 

 

 

 

آخرین نتایج

آخرین نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزئیات بازی

جزئیات بازی

تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 لیل لیل 36 23 10 3 40 79
2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 35 24 3 8 52 75
3 موناکو موناکو 36 23 5 8 33 74
4 لیون لیون 36 21 10 5 36 73
5 مارسی مارسی 36 15 11 10 6 56
6 لنس لنس 36 15 11 10 4 56
7 رن رن 35 15 9 11 11 54
8 مون پلیه مون پلیه 36 13 11 12 -3 50
9 نیس نیس 36 14 7 15 -2 49
10 متز متز 36 12 10 14 -3 46
11 سن اتین سن اتین 36 12 9 15 -11 45
12 آنژه آنژه 36 12 8 16 -16 44
13 رنس رنس 36 9 15 12 -3 42
14 استاد برستوا 29 استاد برستوا 29 36 11 7 18 -14 40
15 بوردو بوردو 36 11 6 19 -18 39
16 استراسبورگ استراسبورگ 36 10 8 18 -11 38
17 لوریان لوریان 36 10 8 18 -19 38
18 نانت نانت 36 8 13 15 -11 37
19 نیم المپیک نیم المپیک 36 9 8 19 -26 35
20 دیژون دیژون 36 3 9 24 -45 18
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 موناکو موناکو 36 23 5 8 33 3
2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 35 24 3 8 52 2
3 لیون لیون 36 21 10 5 36 4
4 لیل لیل 36 23 10 3 40 1
5 مارسی مارسی 36 15 11 10 6 5
6 لوریان لوریان 36 10 8 18 -19 17
7 استاد برستوا 29 استاد برستوا 29 36 11 7 18 -14 14
8 رن رن 35 15 9 11 11 7
9 لنس لنس 36 15 11 10 4 6
10 مون پلیه مون پلیه 36 13 11 12 -3 8
11 نیس نیس 36 14 7 15 -2 9
12 بوردو بوردو 36 11 6 19 -18 15
13 آنژه آنژه 36 12 8 16 -16 12
14 سن اتین سن اتین 36 12 9 15 -11 11
15 رنس رنس 36 9 15 12 -3 13
16 متز متز 36 12 10 14 -3 10
17 نانت نانت 36 8 13 15 -11 18
18 استراسبورگ استراسبورگ 36 10 8 18 -11 16
19 نیم المپیک نیم المپیک 36 9 8 19 -26 19
20 دیژون دیژون 36 3 9 24 -45 20
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 لیل لیل 36 23 10 3 40 1
2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 35 24 3 8 52 2
3 لیون لیون 36 21 10 5 36 4
4 موناکو موناکو 36 23 5 8 33 3
5 لنس لنس 36 15 11 10 4 6
6 رن رن 35 15 9 11 11 7
7 متز متز 36 12 10 14 -3 10
8 مون پلیه مون پلیه 36 13 11 12 -3 8
9 نیس نیس 36 14 7 15 -2 9
10 مارسی مارسی 36 15 11 10 6 5
11 سن اتین سن اتین 36 12 9 15 -11 11
12 آنژه آنژه 36 12 8 16 -16 12
13 رنس رنس 36 9 15 12 -3 13
14 استراسبورگ استراسبورگ 36 10 8 18 -11 16
15 نیم المپیک نیم المپیک 36 9 8 19 -26 19
16 نانت نانت 36 8 13 15 -11 18
17 بوردو بوردو 36 11 6 19 -18 15
18 استاد برستوا 29 استاد برستوا 29 36 11 7 18 -14 14
19 لوریان لوریان 36 10 8 18 -19 17
20 دیژون دیژون 36 3 9 24 -45 20
تیم ها
1 لیل لیل W W W D W
2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن W W W W L
3 موناکو موناکو W L W W W
4 لیون لیون W W L W W
5 مارسی مارسی L D W W D
6 لنس لنس L L W D W
7 رن رن L W W W D
8 مون پلیه مون پلیه W L L D D
9 نیس نیس W L W L D
10 متز متز L W L D L
11 سن اتین سن اتین W W L L W
12 آنژه آنژه W L L L L
13 رنس رنس L D L D D
14 استاد برستوا 29 استاد برستوا 29 L L W D D
15 بوردو بوردو L W L L L
16 استراسبورگ استراسبورگ L D L D L
17 لوریان لوریان L W W L L
18 نانت نانت W W W L L
19 نیم المپیک نیم المپیک W D L D D
20 دیژون دیژون L L L W L