آمار و اتفاقات بازی پاری سن ژرمن و نانت

آمار بازی

آمار بازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقات بازی

 

 

 

 

 

 

آخرین نتایج

آخرین نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزئیات بازی

جزئیات بازی

تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 لیل لیل 38 24 11 3 41 83
2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 38 26 4 8 58 82
3 موناکو موناکو 38 24 6 8 34 78
4 لیون لیون 38 22 10 6 38 76
5 مارسی مارسی 38 16 12 10 7 60
6 رن رن 38 16 10 12 12 58
7 لنس لنس 38 15 12 11 1 57
8 مون پلیه مون پلیه 38 14 12 12 -2 54
9 نیس نیس 38 15 7 16 -3 52
10 متز متز 38 12 11 15 -4 47
11 سن اتین سن اتین 38 12 10 16 -12 46
12 بوردو بوردو 38 13 6 19 -14 45
13 آنژه آنژه 38 12 8 18 -18 44
14 رنس رنس 38 9 15 14 -8 42
15 استراسبورگ استراسبورگ 38 11 9 18 -9 42
16 لوریان لوریان 38 11 9 18 -18 42
17 استاد برستوا 29 استاد برستوا 29 38 11 8 19 -16 41
18 نانت نانت 38 9 13 16 -8 40
19 نیم المپیک نیم المپیک 38 9 8 21 -31 35
20 دیژون دیژون 38 4 9 25 -48 21
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 موناکو موناکو 38 24 6 8 34 3
2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 38 26 4 8 58 2
3 لیل لیل 38 24 11 3 41 1
4 لیون لیون 38 22 10 6 38 4
5 مارسی مارسی 38 16 12 10 7 5
6 لوریان لوریان 38 11 9 18 -18 16
7 رن رن 38 16 10 12 12 6
8 لنس لنس 38 15 12 11 1 7
9 استاد برستوا 29 استاد برستوا 29 38 11 8 19 -16 17
10 مون پلیه مون پلیه 38 14 12 12 -2 8
11 بوردو بوردو 38 13 6 19 -14 12
12 نیس نیس 38 15 7 16 -3 9
13 آنژه آنژه 38 12 8 18 -18 13
14 سن اتین سن اتین 38 12 10 16 -12 11
15 رنس رنس 38 9 15 14 -8 14
16 متز متز 38 12 11 15 -4 10
17 استراسبورگ استراسبورگ 38 11 9 18 -9 15
18 نانت نانت 38 9 13 16 -8 18
19 نیم المپیک نیم المپیک 38 9 8 21 -31 19
20 دیژون دیژون 38 4 9 25 -48 20
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 لیل لیل 38 24 11 3 41 1
2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن 38 26 4 8 58 2
3 لیون لیون 38 22 10 6 38 4
4 موناکو موناکو 38 24 6 8 34 3
5 لنس لنس 38 15 12 11 1 7
6 مون پلیه مون پلیه 38 14 12 12 -2 8
7 نیس نیس 38 15 7 16 -3 9
8 رن رن 38 16 10 12 12 6
9 متز متز 38 12 11 15 -4 10
10 استراسبورگ استراسبورگ 38 11 9 18 -9 15
11 مارسی مارسی 38 16 12 10 7 5
12 سن اتین سن اتین 38 12 10 16 -12 11
13 نانت نانت 38 9 13 16 -8 18
14 آنژه آنژه 38 12 8 18 -18 13
15 رنس رنس 38 9 15 14 -8 14
16 نیم المپیک نیم المپیک 38 9 8 21 -31 19
17 بوردو بوردو 38 13 6 19 -14 12
18 استاد برستوا 29 استاد برستوا 29 38 11 8 19 -16 17
19 دیژون دیژون 38 4 9 25 -48 20
20 لوریان لوریان 38 11 9 18 -18 16
تیم ها
1 لیل لیل W D W W W
2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن W W D W W
3 موناکو موناکو D W W L W
4 لیون لیون L W W W L
5 مارسی مارسی D W L D W
6 رن رن W L D L W
7 لنس لنس D L L L W
8 مون پلیه مون پلیه W D W L L
9 نیس نیس W L W L W
10 متز متز D L L W L
11 سن اتین سن اتین L D W W L
12 بوردو بوردو W W L W L
13 آنژه آنژه L L W L L
14 رنس رنس L L L D L
15 استراسبورگ استراسبورگ D W L D L
16 لوریان لوریان D W L W W
17 استاد برستوا 29 استاد برستوا 29 L D L L W
18 نانت نانت L W W W W
19 نیم المپیک نیم المپیک L L W D L
20 دیژون دیژون W L L L L