آمار و اتفاقات بازی چلسی و آرسنال

آمار بازی

آمار بازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقات بازی

 

 

 

 

 

 

آخرین نتایج

آخرین نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزئیات بازی

جزئیات بازی

تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی منچستر سیتی 38 27 5 6 51 86
2 منچستر یونایتد منچستر یونایتد 38 21 11 6 29 74
3 لیورپول لیورپول 38 20 9 9 26 69
4 چلسی چلسی 38 19 10 9 22 67
5 لستر سیتی لستر سیتی 38 20 6 12 18 66
6 وستهام وستهام 38 19 8 11 15 65
7 تاتنهام تاتنهام 38 18 8 12 23 62
8 آرسنال آرسنال 38 18 7 13 16 61
9 لیدز یونایتد لیدز یونایتد 38 18 5 15 8 59
10 اورتون اورتون 38 17 8 13 -1 59
11 استون ویلا استون ویلا 38 16 7 15 9 55
12 نیوکاسل نیوکاسل 38 12 9 17 -16 45
13 ولورهمپتون ولورهمپتون 38 12 9 17 -16 45
14 کریستال پالاس کریستال پالاس 38 12 8 18 -25 44
15 ساوتهمپتون ساوتهمپتون 38 12 7 19 -21 43
16 برایتون برایتون 38 9 14 15 -6 41
17 برنلی برنلی 38 10 9 19 -22 39
18 فولام فولام 38 5 13 20 -26 28
19 وست برومویچ وست برومویچ 38 5 11 22 -41 26
20 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد 38 7 2 29 -43 23
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی منچستر سیتی 38 27 5 6 51 1
2 وستهام وستهام 38 19 8 11 15 6
3 تاتنهام تاتنهام 38 18 8 12 23 7
4 چلسی چلسی 38 19 10 9 22 4
5 لیورپول لیورپول 38 20 9 9 26 3
6 منچستر یونایتد منچستر یونایتد 38 21 11 6 29 2
7 لیدز یونایتد لیدز یونایتد 38 18 5 15 8 9
8 لستر سیتی لستر سیتی 38 20 6 12 18 5
9 آرسنال آرسنال 38 18 7 13 16 8
10 ساوتهمپتون ساوتهمپتون 38 12 7 19 -21 15
11 استون ویلا استون ویلا 38 16 7 15 9 11
12 ولورهمپتون ولورهمپتون 38 12 9 17 -16 13
13 نیوکاسل نیوکاسل 38 12 9 17 -16 12
14 کریستال پالاس کریستال پالاس 38 12 8 18 -25 14
15 اورتون اورتون 38 17 8 13 -1 10
16 برایتون برایتون 38 9 14 15 -6 16
17 برنلی برنلی 38 10 9 19 -22 17
18 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد 38 7 2 29 -43 20
19 وست برومویچ وست برومویچ 38 5 11 22 -41 19
20 فولام فولام 38 5 13 20 -26 18
تیم ها بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی منچستر سیتی 38 27 5 6 51 1
2 منچستر یونایتد منچستر یونایتد 38 21 11 6 29 2
3 لستر سیتی لستر سیتی 38 20 6 12 18 5
4 اورتون اورتون 38 17 8 13 -1 10
5 لیورپول لیورپول 38 20 9 9 26 3
6 چلسی چلسی 38 19 10 9 22 4
7 آرسنال آرسنال 38 18 7 13 16 8
8 وستهام وستهام 38 19 8 11 15 6
9 استون ویلا استون ویلا 38 16 7 15 9 11
10 لیدز یونایتد لیدز یونایتد 38 18 5 15 8 9
11 تاتنهام تاتنهام 38 18 8 12 23 7
12 نیوکاسل نیوکاسل 38 12 9 17 -16 12
13 برنلی برنلی 38 10 9 19 -22 17
14 کریستال پالاس کریستال پالاس 38 12 8 18 -25 14
15 برایتون برایتون 38 9 14 15 -6 16
16 ولورهمپتون ولورهمپتون 38 12 9 17 -16 13
17 فولام فولام 38 5 13 20 -26 18
18 ساوتهمپتون ساوتهمپتون 38 12 7 19 -21 15
19 وست برومویچ وست برومویچ 38 5 11 22 -41 19
20 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد 38 7 2 29 -43 20
تیم ها
1 منچستر سیتی منچستر سیتی W L W L W
2 منچستر یونایتد منچستر یونایتد W D L L W
3 لیورپول لیورپول W W W W W
4 چلسی چلسی L W L W W
5 لستر سیتی لستر سیتی L L W L D
6 وستهام وستهام W W D L W
7 تاتنهام تاتنهام W L W L W
8 آرسنال آرسنال W W W W W
9 لیدز یونایتد لیدز یونایتد W W W W L
10 اورتون اورتون L W L D W
11 استون ویلا استون ویلا W W L D L
12 نیوکاسل نیوکاسل W W L W L
13 ولورهمپتون ولورهمپتون L L L W D
14 کریستال پالاس کریستال پالاس L L W L W
15 ساوتهمپتون ساوتهمپتون L L W W L
16 برایتون برایتون L W D L W
17 برنلی برنلی L L L W L
18 فولام فولام L D L L L
19 وست برومویچ وست برومویچ L L L L D
20 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد W L W L L