همه حواشی مجسمه جنجالی دیوید بکهام در لس آنجلس

همه حواشی مجسمه جنجالی دیوید بکهام در لس آنجلس

باشگاه لس انجلس گلکسی که روزگاری دیوید بکهام در آن توپ میزد قصد دارد تا تندیسی از صورت دیوید بکهام ...