۴۵-۱۰۳۷۱

طنز تلخ؛ عملیات پیدا کردن هواپیمای تهران یاسوج با نیروی انسانی پیاده!

پس از سانحه هوایی پرواز تهران یاسوج، تصور می شد ساعاتی بعد از تایید سقوط هواپیما، لاشه این هواپیما پیدا ...