۰۱۳۸۵۸۶۴-۸۰۰×۵۸۳

باز شدن پای بازیکن خائن به پرونده تخلفات حسین هدایتی

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دقایقی ...