برنامه کامل دیدارهای لیگ بیست و یکم

برنامه کامل دیدارهای لیگ بیست و یکم
تماشاچی -بیست‌ویکمین فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از روز 27 مهرماه آغاز می‌شود و قرعه‌کشی این رقابت‌ها امروز (شنبه) انجام شد. برنامه کامل بیست و یکمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول
پیکان - نفت مسجدسلیمان
پدیده خراسان - آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان - ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان - پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان - تراکتور تبریز
استقلال - هوادار
نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز
سپاهان اصفهان - مس رفسنجان

هفته دوم
نفت مسجدسلیمان - سپاهان اصفهان
مس رفسنجان - پدیده خراسان
پرسپولیس - نساجی مازندران
تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان
فجر سپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان
ذوب‌آهن اصفهان - استقلال
آلومینیوم اراک - فولاد خوزستان
هوادار - پیکان

هفته سوم
پدیده خراسان - نفت مسجدسلیمان
پیکان - ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان - مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران
استقلال - تراکتور تبریز
آلومینیوم اراک - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - فجر سپاسی شیراز
سپاهان اصفهان - هوادار

هفته چهارم
نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
هوادار - پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان - سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز - پیکان
پرسپولیس - گل‌گهر سیرجان
فجر سپاسی شیراز - استقلال
مس رفسنجان - آلومینیوم اراک
نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان

هفته پنجم
آلومینیوم اراک - نفت مسجدسلیمان
پدیده خراسان - ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان - هوادار
پیکان - فجر سپاسی شیراز
صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان
سپاهان اصفهان - تراکتور تبریز
استقلال - نساجی مازندران
مس رفسنجان - پرسپولیس

هفته ششم
نفت مسجدسلیمان - مس رفسنجان
تراکتور تبریز - پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان
نساجی مازندران - پیکان
گل‌گهر سیرجان - استقلال
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
هوادار - آلومینیوم اراک
فجر سپاسی شیراز - سپاهان اصفهان

هفته هفتم
پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
پدیده خراسان - فجر سپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان - تراکتور تبریز
پیکان - گل‌گهر سیرجان
صنعت نفت آبادان - استقلال
سپاهان اصفهان - نساجی مازندران
مس رفسنجان - هوادار

هفته هشتم
هوادار - نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران - پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان - مس رفسنجان
فجر سپاسی شیراز - فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان - پیکان
گل‌گهر سیرجان - سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک
استقلال - پرسپولیس

هفته نهم
نفت مسجدسلیمان - ذوب‌آهن اصفهان
پدیده خراسان - گل‌گهر سیرجان
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
پیکان - استقلال
مس رفسنجان - تراکتور تبریز
پرسپولیس - هوادار
آلومینیوم اراک - فجر سپاسی شیراز
سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان

هفته دهم
تراکتور تبریز - نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان - پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان - هوادار
گل‌گهر سیرجان - فولاد خوزستان
پیکان - پرسپولیس
استقلال - سپاهان اصفهان
فجر سپاسی شیراز - مس رفسنجان
نساجی مازندران - آلومینیوم اراک

هفته یازدهم
پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان
سپاهان اصفهان - پیکان
آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان
هوادار - تراکتور تبریز
پدیده خراسان - استقلال
نفت مسجدسلیمان - فجر سپاسی شیراز
مس رفسنجان - نساجی مازندران
فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان

هفته دوازدهم
نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان
پیکان - پدیده خراسان
تراکتور تبریز - ذوب‌آهن اصفهان
استقلال - فولاد خوزستان
سپاهان اصفهان - پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک
فجر سپاسی شیراز - هوادار

هفته سیزدهم
فولاد خوزستان- پیکان
نفت مسجدسلیمان - گل‌گهر سیرجان
پرسپولیس - تراکتور تبریز
آلومینیوم اراک - استقلال
ذوب‌آهن اصفهان - فجر سپاسی شیراز
پدیده خراسان - سپاهان اصفهان
هوادار - نساجی مازندران
مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان

هفته چهاردهم
صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران - ذوب‌آهن اصفهان
سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان
فجر سپاسی شیراز - تراکتور تبریز
پدیده خراسان - پرسپولیس
استقلال - مس رفسنجان
پیکان - آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان - هوادار

هفته پانزدهم
نفت مسجدسلیمان - استقلال
فولاد خوزستان - پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان - گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان - پیکان
تراکتور تبریز - نساجی مازندران
پرسپولیس - فجر سپاسی شیراز
هوادار - صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک - سپاهان اصفهان


برنامه دیدارهای دور برگشت لیگ بیست و یکم نیز به همین شکل است و فقط جای میزبان و مهمان عوض خواهد شد. 
تیم‌هایی که در سمت راست آورده شده‌اند در دور رفت میزبان و در دور برگشت مهمان خواهند بود. 

 
منبع : تماشاچی

نظرات