جشن قهرمانی ایتالیا در یورو 2020

تماشاچی -جشن قهرمانی ایتالیا در یورو 2020
ایتالیا با برتری برابر انگلیس قهرمان یورو 2020 شد. 
منبع : تماشاچی

نظرات