افزایش چشمگیر قیمت طارمی در سایت ترانسفرمارکت

افزایش چشمگیر قیمت طارمی در سایت ترانسفرمارکت
تماشاچی -بر اساس آخرین بروزرسانی سایت ترانسفرمارکت، مهدی طارمی یازدهمین بازیکن ارزشمند لیگ پرتغال نام گرفت. 

او که پیش از این 10 میلیون یورو ارزش داشت، در آخرین گزارش این سایت 4 میلیون یورو به ارزشش افزوده شد و حالا طارمی 14 میلیون یورو قیمت دارد. 

او با این افزایش ارزش، به یازدهمین بازیکن باارزش فوتبال پرتغال نام گرفت. او اکنون در رده 540 دنیا ایستاده است و هم اکنون پس از سردار آزمون با 23 میلیون یورو در رده دوم بارارزش‌ترین بازیکنان ایران قرار گرفته است. 

طارمی در باشگاه پورتو نیز پس از خسوس کورونا (30 میلیون یورو)، اوتاویو (24 میلیون یورو) و لوئیس دیاز با 18 میلیون یورو در رده چهارم باارزش‌ترین بازیکنان پورتو قرار گرفته است.
 
منبع : تماشاچی

نظرات