خلاصه بازی گرانادا 1 - رئال مادرید 4 / هفته سی و ششم لالیگا

تماشاچی -خلاصه بازی گرانادا 1 - رئال مادرید 4 / هفته سی و ششم لالیگا 
برای مشاهده آمار، نمرات بازیکنان و سایر جزئیات بازی به صفحه اختصاصی دیدار گرانادا و رئال مراجعه نمایید.
 
منبع : تماشاچی

نظرات