خلاصه بازی اینترمیلان 3 - آ.اس.رم 1 / هفته سی و ششم سری آ

تماشاچی -خلاصه بازی اینترمیلان 3 - آ.اس.رم 1 / هفته سی و ششم سری آ  
برای مشاهده آمار، نمرات بازیکنان و سایر جزئیات بازی به صفحه اختصاصی دیدار اینتر و رم مراجعه نمایید.
 
منبع : تماشاچی

نظرات