جملات آتشین خداداد عزیزی بر علیه حاج‌صفی و رئیس فدراسیون + ویدئو

جملات آتشین خداداد عزیزی بر علیه حاج‌صفی و رئیس فدراسیون + ویدئو
تماشاچی -خداداد عزیزی پس از دیدار منتخب سرخابی ها و رسانه ورزش با عصبانیت درباره انتخابات فدراسیون فوتبال با خبرنگاران سخن گفت. خداداد گفت: «باید دوباره تاکید کنم در حق علی کریمی نامردی کردند. این که بیایی شانه کریمی را ببوسی و بعد بروی یه یک نفر دیگر رای بدهی یعنی چه؟»

خبرنگاران در این لحظه از خداداد پرسیدند منظور شما آیا احسان حاج صفی است؟ خداداد گفت: من اسم نمی برم؛ بعضی ها اصلا در این قد و قواره نیستند که از آنها اسم ببرم. می آیند شانه علی کریمی را می بوسند، بعد رای آقایان یک نفر دیگر است؛ اینها آبروی ما را هم در فوتبال بردند! معلوم است که به خاطر موقعیت خودشان این رای را دادند!

حرف های پایانی خداداد را بخوانید: ما امیدوار بودیم با انتخاب علی کریمی بساط فساد از فوتبال جمع شود. من با علی کریمی رفیقم اما برای رفاقت این حرف ها را نمی زنم، بابت سابقه اش می گویم. حالا عزیزی خادم انتخاب شده مبارک است اما من که ایشان را نمی شناسم. تازه به ما می گویند در فدراسیون به روی همه باز است. باز است که هست؟ برویم آنجا چه کنیم؟ ما آویزان نیستم. اگر برویم فدراسیون باید کاری انجام بدهیم. بعد مدام هم می گویند چون فلانی چهره سیاسی نیست در انتخابات فوتبال رای نیاورده. سیاسون چندین سال بر مسند فوتبال تکیه زده اند؟ مگر چی کار می کنند؟ برای فوتبال چه کرده اند؟ حداقل کریمی فوتبالی بود...
 


 
منبع : تماشاچی

نظرات