اولین واکنش مهدوی کیا پس از انتخابات فدارسیون فوتبال با چاشنی طعنه به حاج صفی

اولین واکنش مهدوی کیا پس از انتخابات فدارسیون فوتبال با چاشنی طعنه به حاج صفی
تماشاچی -مهدی مهدوی‌کیا، گزینه نایب رئیسی فدراسیون فوتبال در فهرست علی کریمی ، متن جالبی را در خصوص مجمع انتخاباتی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
او در این متن جملات کنایه آمیزی به کار برده است که به نظر می‌رسد مخاطبش احسان حاج صفی است که با وجود حمایت ظاهری از علی کریمی، رأی خود را به سود آجورلو به صندوق انداخت.

منبع : تماشاچی

نظرات