پاسخ کوبنده علی کریمی به معاون وزیر ورزش | شما که پزشکی در ورزش چه کار میکنی؟

پاسخ کوبنده علی کریمی به معاون وزیر ورزش | شما که پزشکی در ورزش چه کار میکنی؟
تماشاچی -پس از پایان دور اول انتخابات فدراسیون فوتبال علی کریمی از سالن اجلاس خارج شد و هنگام خروج جمله‌ کنايه آمیزی را بیان کرد. علی کریمی اعلام کرد با یک هفته تأخیر روز مهندس را به آن‌هایی که انتخابات فدراسیون فوتبال را مهندسی کردند تبریک می‌گویم.
مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش این جمله علی کریمی را به خود گرفته و به کریمی یادآور شد که در رشته پزشکی درس خوانده و مهندس نیست! 
اما این پایان کار نبود و علی کریمی در استوری اینستاگرام خود پاسخ کوبنده ای به علی نژاد داد که در ادامه مشاهده می‌فرمائید :

 
منبع : تماشاچی

نظرات

user

لعنت ب همشون

پاسخ دادن