بیانیه مهم علی کریمی در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال

بیانیه مهم علی کریمی در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال
تماشاچی -در حالی که کمتر از 24 ساعت به انتخابات فدراسیون فوتبال باقی مانده است علی کریمی، اسطوره فوتبال کشورمان و یکی از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون فوتبال در پستی اینستاگرامی بیانیه خود را در خصوص انتخابات مهم فردا منتشر کرد:

منبع : تماشاچی

نظرات