اقدام زشت پزشک معالج مهرداد میناوند + عکس

اقدام زشت پزشک معالج مهرداد میناوند + عکس
تماشاچی -در جريان بازی پرسپولیس و آلومینیوم پزشک معالج مهرداد میناوند پست عجیبی را در اینستاگرام شخصی خود منتشر کرد.
پس از اینکه پرسپولیس در نیمه اول 2 گل از حریف خود دریافت نمود پزشک معالج مهرداد میناوند از بازیکنان آلومینیوم خواست به علت وخامت حال میناوند از گل زدن بیشتر به پرسپولیس خودداری کنند.
البته پس از دقایقی دکتر هاشمیان این پست را از صفحه خود پاک کرد و جدی یا شوخی بودن پست مذکور هنوز مشخص نیست اما باید به این پزشک یادآوری کنیم برای بیشتر شناخته شدن نباید دست به این کارهای سخیف بزنند.

منبع : تماشاچی

نظرات