رسمی | پایان کار منفورها در پرسپولیس

رسمی | پایان کار منفورها در پرسپولیس
تماشاچی -به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،مجمع عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس اقایان جعفر سمیعی ( با حفظ سمت) وسید مجید صدری را بعنوان اعضا جدید هیئت مدیره آن باشگاه  انتخاب  کرد.
همچنین مجمع عمومی ،ضمن پذیرش استعفای اقایان علی رغبتی ومهدی رسولی پناه ،از زحمات انان در مدت عضویت در هیئت مدیره  تشکر کرد.

پی نوشت : این خبری بود که بسیاری از هواداران پرسپولیس منتظر شنیدن آن بودند و به این ترتیب دو عضو منفور هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برای همیشه با این باشگاه خداحافظی کردند.
منبع : تماشاچی

نظرات