حضور علی کریمی در بیمارستان لاله (ویدئو)

حضور علی کریمی در بیمارستان لاله (ویدئو)
تماشاچی -علی کریمی برای پیگیری وضعیت مهرداد میناوند در بیمارستان لاله حضور یافت.
 
 
منبع : تماشاچی

نظرات