فان | تمرینات فوق پیشرفته محمود فکری

فان | تمرینات فوق پیشرفته محمود فکری
تماشاچی -در ادامه تصویری از تمرینات فوق پیشرفته محمود فکری را مشاهده می‌کنید که خیال هواداران استقلال را از دیدارهای آینده راحت می‌کند!

منبع : تماشاچی

نظرات