لیست بازیکنان استقلال فصل 1400-1399 + شماره پیراهن

لیست بازیکنان استقلال فصل 1400-1399 + شماره پیراهن
تماشاچی -اسامی بازیکنان استقلال فصل 1400-1399 :

۱- سید حسین حسینی
۲- محمد نادری
۳- محمدحسین مرادمند
۴- سیاوش یزدانی
۵- عارف غلامی
۶- مسعود ریگی
۷- شیخ دیاباته
۸- فرشید اسماعیلی
۹- مهدی مهدی پور
۱۰- مهدی قایدی
۱۱- داریوش شجاعیان
۱۲- محمد رشید مظاهری
۱۴- فرشید باقری
۱۵- سینا خادمپور
۱۷- زکریا مرادی
۲۰- احمد موسوی
۲۱- وریا غفوری
۲۸- بابک مرادی
۳۰- متین کریم زاده
۳۲- سجاد آقایی
۳۳- هروویه میلیچ
۴۰- امیرحسین خدامرادی
۴۲- فردین رابط
۷۰- محمد دانشگر
۷۲- امیرارسلان مطهری
۷۴- عرفان روحانی
۷۸- محمد انصاری
۸۰- علی بخشی
۸۸- آرش رضاوند
منبع : تماشاچی

نظرات