ورزش مناسب برای کرونایی ها + تصاویر

ورزش مناسب برای کرونایی ها + تصاویر
تماشاچی -برای بیماران بهبود یافته از ویروس کرونا، تمرین های مختلفی به منظور گرم کردن بدن قبل از انجام تمرینات قدرتی و بدنسازی تعریف شده است.
ورزش بخش مهمی از روند بهبود پس از بیماری کووید ۱9 است و می تواند به مواردی نظیر بهبود تفکر،  کاهش اضطراب و بهبود خلق و خو،  افزایش اعتماد به نفس،  بهبود توان جسمی،  بهبود تناسب اندام،  کاهش تنگی نفس،  افزایش قدرت عضلات و بهبود تعادل و هماهنگی کمک کند.
گرم کردن به معنای آماده کردن بدن برای ورزش و به منظور پیشگیری از آسیب دیدگی است و باید حدود یک دقیقه به طول بیانجامد، هرچند در انتها ممکن است کمی احساس تنگی نفس وجود داشته باشد. در عین حال تمرین های گرم کردن را می توان در موقعیت های نشسته یا ایستاده انجام داد و اگر گرم کردن را در حالت ایستاده انجام دهید، در صورت لزوم می توانید به یک سطح ثابت تکیه داده و هر حرکت را دو تا چهار بار تکرار کنید.
در ادامه می توانید تصاویر مربوط به گرم کردن قبل از انجام تمرین های بدنسازی و قدرتی را که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته است، مشاهده کنید.منبع : تماشاچی

نظرات