اندازه مهم نیست | مهارت های دیوانه وار افراد تپل!

تماشاچی -
این پسر باورنکردنی باس ون ولزن است که از طریق یوتیوب به فوتبال روی آورده است و راهی برای ابراز وجود خود به وجود آورده زیرا بسیاری از باشگاه ها فرصتی برای اضافه وزن بکه دارد به او نمی دهند. او هلندی است و سالها در تسلط بر فن و مهارت خود صرف کرده است! او واقعاً یک الهام برای همه فوتبالیست های مشتاق است که ممکن است مانند یک فوتبالیست معمولی به نظر نرسند. او بر کلیشه ها ، منفی نگری ها ، موانع و زورگویی ها غلبه کرده است ، ساعتها و ساعتها را با تمرین و توسعه تکنیک دیوانه خود سپری کرده است!
منبع : تماشاچی

نظرات