مچ اندازی قدرتمند پسر بچه در مقابل لئونیداس آرکونا

تماشاچی -
مچ اندازی لئونیداس آرکونا با بازوهای بزرگ و قدرتمندش با پسر بچه ای که چندیدن مرحله مچ اندازی میکنه اما هر بار شکست میخوره!!
منبع : تماشاچی

نظرات