#فوری ترامپ تو ایالت کارولینای شمالی پیروز شد و ۱۶ رای الکترال اون ایالت رو مال خودش کرد. آقا ...

#فوری
ترامپ تو ایالت کارولینای شمالی پیروز شد و ۱۶ رای الکترال اون ایالت رو مال خودش کرد.


آقا ...
#فوری
ترامپ تو ایالت کارولینای شمالی پیروز شد و ۱۶ رای الکترال اون ایالت رو مال خودش کرد.


آقا این انتخابات اینا چرا تَه نداره؟ دیروز ۱۱تا از بایدن کم شد و الان ۱۵تا به ترامپ اضافه شد همینجوری پیش بره بایدن چندتا رای الکترالم بدهکار میشه!!


🔺

نظرات