ماسک زدن داریوش شجاعیان به سبک رئیس جمهور روحانی

ماسک زدن داریوش شجاعیان به سبک رئیس جمهور روحانی
تماشاچی -در ادامه عکسی از داریوش شجاعیان را با ماسک مشاهده می کنید که با دیدن آن ناخودآگاه به یاد رئیس جمهور "روحانی" خواهید افتاد :

منبع : تماشاچی

نظرات