توییت ترامپ همراه با خشم!

 توییت ترامپ همراه با خشم!
🔴 توییت ترامپ همراه با خشم!

رئیس‌جمهور آمریکا در توئیتی که تمام کلمات آن با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شده و نشان از خشم او از اعلام پیروزی بایدن در انتخابات دارد، نوشت:

«ناظران [ما] اجازه ورود به اتاق‌های شمارش آرlء را پیدا نکردند. من انتخابات را پیروز شدم، ۷۱ میلیون رأی قانونی گرفتم. اتفاقات بدی افتاد و ناظران ما نتوانستند ببینند چه شده است. هرگز قبلا رخ نداده بود. میلیون‌ها رأی پستی برای کسانی که ارسال شد که نخواسته بودند!۷۱ میلیون رای قانونی، بیشترین رای برای یک رییس جمهور!»

نظرات