توییتر درصورت شکست ترامپ، حساب او را خواهد بست

توییتر درصورت شکست ترامپ، حساب او را خواهد بست
🔺توییتر درصورت شکست ترامپ، حساب او را خواهد بست

🔹توئیتر: در صورت انتخاب نشدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، این شبکه اجتماعی به علت نقض مکرر قوانینش از تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ و در روز پایان دوره ریاست جمهوری وی، حساب او را خواهد بست.

نظرات