تازه ترین نتایج انتخابات کنگره آمریکا

تازه ترین نتایج انتخابات کنگره آمریکا
تازه ترین نتایج انتخابات کنگره آمریکا

▪️مجلس نمایندگان
دموکرات208 رای جمهوریخواه 193 رای

▪️مجلس سنا
دموکرات 48 رای جمهوری خواه 48


🔺

نظرات