فوری | تست کرونای سیامک نعمتی مثبت اعلام شد

فوری | تست کرونای سیامک نعمتی مثبت اعلام شد
تماشاچی -روز گذشته و در آستانه شروع فصل بیستم از تمامی اعضای پرسپولیس طبق پروتکل اعلامی از سوی سازمان لیگ تست کرونا به عمل آمده بود که اکنون در پاسخ مربوط به این تست، کرونای سیامک نعمتی مثبت اعلام شده است.
در این رابطه اما نعمتی به دنبال تست مجدد است تا صحت مربوط به مثبت شدن کرونایش را دریافت کند.
در غیاب سیامک نعمتی در ترکیب، احتمالا مهدی شیری در سمت راست دفاعی به میدان خواهد رفت.
منبع : تماشاچی

نظرات