دعوای باشگاه پرسپولیس و شجاع خلیل زاده به کجا کشیده شد؟

دعوای باشگاه پرسپولیس و شجاع خلیل زاده به کجا کشیده شد؟
تماشاچی -با اینکه باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال کارت ITC شجاع خلیل‌زاده را برای بازی در تیم الریان قطر صادر نکردند اما طبق قانون فیفا خودش این کار را انجام داد تا خلیل‌زاده اولین بازی رسمی خودش را برای الریان انجام بدهد.

به این ترتیب فیفا به زودی از دو باشگاه پرسپولیس و الریان می‌خواهد تا مستندات خود را در این پرونده ارائه بدهند تا فیفا رای نهایی خود را صادر کند. پرسپولیسی‌ها معتقد هستند که فسخ یک طرفه شجاع با این باشگاه غیرقانونی بوده و این بازیکن نباید به تیم الریان قطر میرفته. همچنین پرسپولیسی‌ها مدعی هستند که مستنداتی در اختیار دارند که با اتکا به آن ثابت می‌کنند شجاع بازیکن این تیم بوده است.

همان روزی که خلیل‌زاده فسخ یکطرفه خود را به سازمان لیگ اعلام کرد، مسئولان سازمان لیگ این مسئله را به باشگاه پرسپولیس اعلام کردند و آنها هر ظرف یک روز مدارک و مستندات خود را به سازمان لیگ و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ارسال کردند.

حالا در این شرایط کمیته تعیین وضعیت سازمان لیگ باید نظر خود را اعلام کند. این در شرایطی است که این کمیته هنوز رای نهایی خود را در پرونده رشید مظاهری و باشگاه استقلال را که زودتر از پرونده شجاع و پرسپولیس تشکیل شد اعلام نکرده تا مشخص شود حالا حالا‌ها قرار نیست رای صادر شود.
منبع : تماشاچی

نظرات