عکس بوسه‌ی شجاع خلیل زاده بر لوگوی باشگاه الریان

عکس بوسه‌ی شجاع خلیل زاده بر لوگوی باشگاه الریان
تماشاچی -شجاع خلیل زاده، مدافع سابق پرسپولیس که همواره از تعصب بسیار زیاد خود بر پیراهن این تیم دم می‌زد با بوسه زدن بر لوگو باشگاه الریان بر تم ادعاهای خود خط باطل کشید و نشان داد تمام آن بوسه زدن ها بر لوگوی پرسپولیس نمایشی بیش نبوده است.

report گزارش اشکال
منبع : تماشاچی

نظرات