دنیا بی‌رحم‌تر از اونه که حتی به ترمیناتور‌هاش رحم کنه، آرنولد جراحی دریچه آئورت داشته و البته ا...

دنیا بی‌رحم‌تر از اونه که حتی به ترمیناتور‌هاش رحم کنه، آرنولد جراحی دریچه آئورت داشته و البته ا...
دنیا بی‌رحم‌تر از اونه که حتی به ترمیناتور‌هاش رحم کنه، آرنولد جراحی دریچه آئورت داشته و البته الان حالش خوبه.

شاید پیش خودتون بگید که این چه بالشت مسخره‌ای هست که آرنولد داره؟! حقیقت اینه که این بالشت برای زیبایی نیست، در واقع وقتی بیمار سرفه زیاد داره برای فرار از درد شدید سینه، اونو بغل می‌کنه!

نظرات