سی تی اسکن خانم ۳۷ ساله !!

سی تی اسکن خانم ۳۷ ساله !!
سی تی اسکن خانم ۳۷ ساله !!
به گفته خودش یک هفته قبل علائمش شروع شده و فکر کرده سرماخوردگیه ، یک ساعت بعد اینکه با تنگی نفس اومد ، افت اکسیژنش بحدی شد که تصمیم گرفتیم وصلش کنیم به دستگاه ، متاسفانه حین پروسیجر ایست قلبی کرد و با اینکه نیم ساعت cpr شد ، بیمار فوت شد ..
فاصله اومدن تو اورژانس تا فوت ، یک ساعت !!!
( شوهرش هم دو روز قبل بر اثر کرونا فوت شده بود )

نظرات