اظهارات دختری که در ابادان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

اظهارات دختری که در ابادان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

🔹کاتر برای دفاع از خودم به همراه دارم/ خانواده طرف مقابل ابتدا به من حمله ور شدند.
🔹به رسانه های خارجی ارتباطی ندارد و تمام شایعات آنها واقعیت ندارد؛ مردم توجه نکنند.
🔹کارم را قانونی پیگیری می‌کنم.

report گزارش اشکال

نظرات