آخرین گفتگوی #مهرادجم در تلویزیون

🔺آخرین گفتگوی #مهرادجم در تلویزیون

🔅متولد ۷۶ هستم
🔅ماجرای آشنایی با مسعود جهانی

#مهراد_جم به ترکیه مهاجرت کرد

نظرات