پاسخ عجیب سخنگوی سازمان غذا و دارو به مخاطبی که از نبود انسولین گله داشت، با واکنش انتقادی کاربر...

پاسخ عجیب سخنگوی سازمان غذا و دارو به مخاطبی که از نبود انسولین گله داشت، با واکنش انتقادی کاربر...
پاسخ عجیب سخنگوی سازمان غذا و دارو به مخاطبی که از نبود انسولین گله داشت، با واکنش انتقادی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.

+باز خوبه نگفت انسولین از کالاهای آسیب رسان سلامته سعی کنید بجاش کافئین استفاده کنید!

Bohlol

🔺

نظرات