📡 محققان می‌گویند انسان در 35 سالگی به اوج شناختی خود می‌رسد و این زمانی است که مغز به بالاترین...

📡 محققان می‌گویند انسان در 35 سالگی به اوج شناختی خود می‌رسد و این زمانی است که مغز به بالاترین...
📡 محققان می‌گویند انسان در 35 سالگی به اوج شناختی خود می‌رسد و این زمانی است که مغز به بالاترین سطح قدرت خود می‌رسد.

🔸 محققان دانشگاه لودویک مکسی میلیان مونیخ آلمان بیش از 24 هزار مسابقه شطرنج حرفه‌ای از 1890 بدین سو را مطالعه و آنالیز کردند.

🔸این مطالعه شامل 1.6 میلیون حرکت در بازی و مقایسه این حرکات با حرکات ایده‌آل بود و متوجه شدند که عملکرد شطرنج بازان در 125 سال گذشته بهبود یافته است که یکی از دلایلش دسترسی آنلاین به بازی شطرنج است.

https://t.co/ZumHnIMkaq
https://t.me/twittpress


🔺

نظرات