آخرین باری که انتخابات آمریکا در ۱۳ آبان برگزار شد، ۴۰ سال پیش بود که جالبه بدونید تو اون انتخاب...

آخرین باری که انتخابات آمریکا در ۱۳ آبان برگزار شد، ۴۰ سال پیش بود که جالبه بدونید تو اون انتخاب...
آخرین باری که انتخابات آمریکا در ۱۳ آبان برگزار شد، ۴۰ سال پیش بود که جالبه بدونید تو اون انتخابات هم کارتر یک دوره‌ای شد و شکست سنگینی خورد!

+حالا ببینیم تاریخ دوباره تکرار میشه یا ن؟!

report گزارش اشکال

نظرات