اظهارات عجیب نماینده قزوین !

اظهارات عجیب نماینده قزوین !
اظهارات عجیب نماینده قزوین !
پنتاگون برای واردات جمعیت از هندوپاکستان و فیلیپین و بنگلادش به ایران برنامه ریزی کرده😂

فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت در میزگردی که خبرگزاری فارس درباره جمعیت برگزار کرده بود گفت:
پنتاگون برای واردات جمعیت از هند، پاکستان، فیلیپین و بنگلادش به ایران برنامه ریزی کرده است.

report گزارش اشکال

نظرات