حکیم ابوالقاسم فردوسی:

حکیم ابوالقاسم فردوسی:
حکیم ابوالقاسم فردوسی:
میلاد: ۹۴۰ میلادی
رحلت: ۱۰۲۰ میلادی
 
خسرو اواز ایران (استاد شجریان) :
میلاد: ۱۹۴۰ میلادی
رحلت: ۲۰۲۰ میلادی
 
فقط بخش کوچکی از تقارن‌ها و شباهت‌های این دو مرد احیاگر فرهنگ ایران زمین است.

🔻اما فارغ از متن فوق که در فضای مجازی منتشر شده، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تعیین دقیق تاریخ تولد فردوسی امكان پذیر نیست و فاقد سندیت متقن تاریخی است.

نظرات