#فوری معاملات فرابورس آغاز می شود: آغاز دوره سفارش گيري در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران از س...

#فوری
معاملات فرابورس آغاز می شود:
آغاز دوره سفارش گيري در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران از ساعت 11:15 به مدت 15 دقيقه و شروع معاملات راس ساعت 11:30 خواهد بود. لازم به تاکيد است زمان اتمام جلسه معاملاتي امروز سه شنبه مورخ 1399/07/15 متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات