پیانو نوازی با ربات (piano tiles 2) و ثبت 21.079 رکورد + فیلم

منبع : تماشاچی

نظرات