گزارش تمرین پرسپولیس | تنیس فوتبال و فوتبال درون تیمی

گزارش تمرین پرسپولیس | تنیس فوتبال و فوتبال درون تیمی
تماشاچی -به گزارش رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، کلیه اعضای تیم پرسپولیس برای سفر به قطر پیش از تمرین امروز تست کرونا دادند.
 بازیکنان پس از انجام تست کرونا ابتدا در چند گروه تنیس_فوتبال بازی کردند و دقایقی دور زمین و زیر نظر مربی بدنساز به نرم‌دوی پرداختند.
 بخش دیگر تمرین انجام کارهای استقامتی بود.
 در ادامه تعدادی از بازیکنان زیر نظر مظاهر رحیم پور مربی بدنساز در گوشه‌ای از زمین دویدند و سپس راهی استخر شدند.
تعداد دیگری از بازیکنان در دو سوم زمین فوتبال تحت فشار را در قالب تیم های زرد و بنفش انجام دادند که این بخش زیر نظر یحیی گل محمدی و حمید مطهری برگزار شد.
 امروز آرمان رمضانی و علی شجاعی دو بازیکن جدید پرسپولیس برای اولین بار در تمرینات گروهی همراه با سایر بازیکنان به تمرین مشغول شدند.
محسن ربیع خواه و کمال کامیابی‌نیا امروز در تمرینات گروهی حضور پیدا کردند و دقایقی همراه با سایر بازیکنان به تمرین پرداختند.
 محمد انصاری که همچنان زیر نظر کادر پزشکی قراردارد امروز دقایقی با افشین پیروانی به صحبت پرداخت.
محمد نادری با لباس شخصی دقایقی در تمرین امروز پرسپولیس حضور پیدا کرد.
در اواخر تمرین یحیی گل‌محمدی و حمید مطهری هم پا به توپ شده و در تمرین تاکتیکی حاضر شدند.
report گزارش اشکال
منبع : تماشاچی

نظرات