اظهارات سهیل مهدی در خصوص بازی های لغو شده لیگ و تأیید مثبت بودن تست کرونای بازیکنان استقلال

منبع : تماشاچی

نظرات