تتوی بازیکنان فوتبال در ایران آزاد شد؟ | تماشاچی

تتوی بازیکنان فوتبال در ایران آزاد شد؟

تتوی بازیکنان فوتبال در ایران آزاد شد؟
حتما به خاطر دارید که چند سال پیش، با برخورد سفت و سخت کمیته انضباطی با بازیکنانی که بر روی بدن خود تتو داشتند، هیچ بازیکنی جرات نداشت نقش و نگارهایی که این روزها در بین بازیکنان فوتبال جهان نیز مد شده است، بیاندازد و اگر هم چنین می کردند، تتو ها در قسمت هایی از بدن بود که دید نداشته و دوربین ها نمی توانستند آنها را شکار کنند. برخی از بازیکنان دو رگه فوتبال ایران نیز که تازه به فوتبال ایران قدم نهاده بودند از جمله اشکان دژاگه مجبور به تن دادن به این قانون داخلی فوتبال ایران می شدند و در مسابقات رسمی مجبور بودند با پوششی بر روی تتوهای دست خود به میدان بروند.
تتو
اما چندی است که گویا این قانون برداشته شده و بسیاری از بازیکنان آزادانه و بدون ابا از برخورد انضباطی با آنها، اقدام به حک انواع تتو بر روی بدن خود کرده و شاهد هیچ برخوردی نیز با آنها نیستیم. در اینکه ذات تتو کردن خوب است یا بد است بحثی نداریم؛ بحثی که وجود دارد این است که چطور می شود فعل و عملی تا همین چند سال پیش بد بود ولی با مرور زمان برای انجامش مشکلی وجود ندارد؟
 

تناقض در احکام

 
یا در مثالی دیگر که برعکس این مورد است، تا چند سال پیش عکس های بسیاری از بازیکنان در مجالس نامشروع و در حال استعمال قلیان به بیرون منتشر می شد اما برخوردی با آنها صورت نمی گرفت اما به یکباره در سال جاری شاهد بودیم که با توجه به دو عکس فوتوشاپی، چنان برخورد سفت و سختی با دو بازیکن شد که .... (البته معلوم شد عکس ها مربوط به قبل بوده ان و یا فوتوشاپ شده اند)
این آشفتگی در برخورد با برخی اعمال بازیکنان، موجب بی اعتباری حکم می شود و چه خوب است قبل از وضع قانون ابتدا به تبعات آن فکر شود سپس آن را وضع کنند و در صورت وضع نیز قبل از صدور حکم ابتدا تمام جوانب سنجیده شود و سپس حکم صادر شود تا مثل قضیه محرومیت وریا غفوری و محسن مسلمان نشود که حکم مرجع عالی فدراسیون که البته با مستندات قوی هم همراه نبود، با توجه به فشار افکار عمومی شکسته شود.

احکام سلیقه ای

تتو در حال حاضر به نظر می رسد برخی احکام کمیته انضباطی سلیقه ای صادر می شود و مثلا برخی اعمال از سوی رییس سابق کمیته انضباطی مصداق تخلف انضباطی بوده و منجر به واکنشش می شد ولی همان عمل اکنون از سوی رییس کمیته انضباطی فعلی مصداق تخلف ندارد و شاهد واکنشی از سوی او نیستیم.
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه