پیشکسوت پرسپولیس: هاشمی فردا نگوید در مورد فسخ با کارگزار اشتباه کردیم!

پیشکسوت پرسپولیس: هاشمی فردا نگوید در مورد فسخ با کارگزار اشتباه کردیم!
تماشاچی -پیشکسوت پرسپولیس : چرا در پروژه ای که كارگزار در بدو كار ١٥ ميليارد تومان به باشگاه پول تزريق كرده ، صحبت از فسخ به ميان مي‌آيد؟

 جلسه مهرداد هاشمی با ریحان فیلم تنها چند روز پس از قطع همکاری با داده پرداز، واکنش برخی اطرافیان باشگاه را به دنبال داشت.


یکی از پیشکسوتان پرسپولیس با نقد عملکرد هاشمی گفت : مهرداد هاشمى، عضو هيئت مدیره این روزها پرچمدار تقابل با كارگزار برند باشگاه شده است و با ايجاد يك پروپاگاندا عليه كارگزار باشگاه، در پي هدايت افكار عمومي به بي‌صلاحيت بودن شركت مذكور در درآمدزايي است، حتي اشاراتى هم در برنامه فوتبال برتر به اين امر داشت.


چرا صحبت از فسخ به ميان مي‌آيد


وی ادامه داد : كاري به صلاحيت يا عدم صلاحيت شركت مذكور نداريم،اما چرا در پروژه‌اي كه كارگزار در بدو كار ١٥ ميليارد تومان به باشگاه پول تزريق كرده و قطعاً در صورت فسخ يكطرفه از سوي باشگاه، جداي از ١٥ ميليارد و هزينه‌هاي زير‌ساختي جهت درآمدزايي مشترك، ادعاي عدم النفع از پروژه مذكور را خواهد كرد، صحبت از فسخ به ميان مي‌آيد؟


وی افزود : لابد چند ماه ديگر، دوشنبه شبي مانند دوشنبه شب هفته قبل، هاشمي مجدداً با خنده مي گويد ببخشيد، اشتباه كرديم، آن وقت پرونده‌اى كه مانند تمام قراردادهاى گذشته كه ما بين سرخابي‌ها و فدراسيون فوتبال با بخش خصوصي به دادگاه رفته و در همه آنها بخش دولتي بازنده اين دعواي حقوقي بوده است، بازهم باشگاه را بدهكارتر مي کند.

report گزارش اشکال
منبع : تماشاچی

نظرات