حمله مشاور مدیرعامل پرسپولیس به قدوسی و انصاری فرد: بگذارید پرسپولیس نفس بکشد!

حمله مشاور مدیرعامل پرسپولیس به قدوسی و انصاری فرد: بگذارید پرسپولیس نفس بکشد!
تماشاچی -ابوالفضل امان الله  مشاور مدیر عامل پرسپولیس در واکنش به ادعاهای حسین قدوسی در خصوص حواشی به وجود آمده پس از صحبتهای مهرداد هاشمی در برنامه فوتبال برتر گفت: بگذارید پرسپولیس و طرفدارانش نفس بکشند! 

امان الله در ادامه افزود:

دوشنبه شب من نیز در استودیو فوتبال برتر حضور داشتم. بر خلاف صحبتِ مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی سابق پرسپولیس، نفت ، راه آهن ، سردبیر سابق روزنامه پیروزی و سایت مدال، فعلا روزنامه نگار آزاد، آقای انصاریفرد چند بار با تهیه کننده برنامه تماس گرفتند تا روی خط برنامه بیایند و تحمل نکردند، چون ما از قبل قرار کرده بودیم برنامه جنجالی نشود.

تنها به این جهت که پرسپولیس نیاز به آرامش دارد. آنهمه تریبون مجازی و برنامه های تلویزیونی در گذشته، طاقت شنیدن هیچ از هزار و کمترین انتقاد را هم ندارند.

اگر واقعا حاضر به مناظره رو در رو هستید برنامه اش را هماهنگ کنید یا بگذارید پرسپولیس از دست شما کمی نفس بکشد.
منبع : تماشاچی

ارسال دیدگاه