حمله مشاور مدیرعامل پرسپولیس به قدوسی و انصاری فرد: بگذارید پرسپولیس نفس بکشد!

حمله مشاور مدیرعامل پرسپولیس به قدوسی و انصاری فرد: بگذارید پرسپولیس نفس بکشد!
تماشاچی -ابوالفضل امان الله  مشاور مدیر عامل پرسپولیس در واکنش به ادعاهای حسین قدوسی در خصوص حواشی به وجود آمده پس از صحبتهای مهرداد هاشمی در برنامه فوتبال برتر گفت: بگذارید پرسپولیس و طرفدارانش نفس بکشند! 

امان الله در ادامه افزود:

دوشنبه شب من نیز در استودیو فوتبال برتر حضور داشتم. بر خلاف صحبتِ مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی سابق پرسپولیس، نفت ، راه آهن ، سردبیر سابق روزنامه پیروزی و سایت مدال، فعلا روزنامه نگار آزاد، آقای انصاریفرد چند بار با تهیه کننده برنامه تماس گرفتند تا روی خط برنامه بیایند و تحمل نکردند، چون ما از قبل قرار کرده بودیم برنامه جنجالی نشود.

تنها به این جهت که پرسپولیس نیاز به آرامش دارد. آنهمه تریبون مجازی و برنامه های تلویزیونی در گذشته، طاقت شنیدن هیچ از هزار و کمترین انتقاد را هم ندارند.

اگر واقعا حاضر به مناظره رو در رو هستید برنامه اش را هماهنگ کنید یا بگذارید پرسپولیس از دست شما کمی نفس بکشد.
report گزارش اشکال
منبع : تماشاچی

نظرات